IoT senzory sledují povětrnostní podmínky jejíž vyhodnocení zefektivňují výnosy v rostlinné a živočišné výrobě.
Monitoring osob, předmětů, přírodních živlů a kvality ovzduší včetně CO2 zkvalitňuje život nás všech.
Vzdálené odečty vodoměrů, elektroměrů, plynu a osvětlení jsou základní vlastností chytrých neboli smart měst a obcí.
Implementace speciálních telekomunikačních technologií, dispečerských systémů a počítačových sítí.

SIGFOX Connect

Již po druhé se zúčastníme významné výstavní akce SiGFOX connect. Po velmi úspěšném prvním ročníku výstavní akce v oboru IoT, kde jsme se představovali jako výrobce

Smart metering

V oblasti smart meteringu jsme po několika úspěšných pilotních projektech ( VAS divize Znojmo, ČeVaK a další) zahájili implementaci reálných nasazení v řádech mnoha stovek

Podporované sítě

Senzory nebo-li koncová zařízení pro IoT dodávané naší společností komunikují prostřednictvím protokolů LoRaWAN, SigFox NB-IoT NarrowBand-IoT. Všechny naše senzory jsou testovány u poskytovatelů infrastruktur jako jsou např. České radiokomunikace, PlzenecNet, STARNET, SimpleCell a Vodafone.
Síť, která je stavěna na otevřené platformě, což zaručuje možnost fungování čidla pod různými infrastrukturami. Typické parametry sítě jsou: dosah až 40km na přímou viditelnost, a až 3km v indoor prostředí, délka přenosové zprávy je až 220Bytů v uplink a downlink směru. Max. počet zpráv za den 420 v libovolném poměru upling/downling zpráv. Síť v české republice provozuje společnost STARNET a České radiokomunikace. Síť LORAWAN je otevřený standart, jejiž technologii lze provozovat i na autonomním prostředí.
síť stavěná na uzavřené platformě vlastněné francouskou společností Sigfox. V síti Sigfox je zajištěn roaming mezi státy, kde je tato síť k dispozici. Typické parametry sítě jsou: dosah až 60km na přímou viditelnost, a až 3km v indoor prostředí, délka přenosové zprávy je 12Bytů v uplink směru a 8Bytů v downlink směru. Maximální počet zpráv v uplink směru je 140 a 4 v downlink směru. V České republice je tato síť provozována společností SIMPLECELL
NarrowBand síť významných mobilních operátorů založené na technologii LTE zaručuje velmi dobrou dostupnost díky celonárodnímu pokrytí. NB-IOT je provozováno v licencovaném frekvenčním pásmu, což zaručuje vysokou dostupnost služby NB-IOT. Typické parametry sítě jsou: dosah až 80km na přímou viditelnost, a až 6km v indoor prostředí, délka přenosové zprávy je 1280Bytů. Maximální počet zpráv je 50MB za měsíc dle zvoleného tarifu. V České republice je tato síť provozována společností vodafone.

O nás

Společnost Solidus Tech s.r.o. byla založena v roce 2012 pracovníky
bývalé společnosti Ericsson Business System s.r.o. a navázala tak
na dlouholeté dovávky telekomunikačních systémů předním
zákazníkům v České republice. V polovině roku 2015 jsme začali
vývoj produktů zaměřených na internetizaci Věcí, známe pod
pojmem Internet of Things (IoT) pracující s protokolem LoRa
a SIGFOX. Nově vyvíjíme a připravujeme produkty pro Narrow Band.

Svými zkušenostmi a dlouholetou praxi v oboru se SolidusTech řadí
k výrazným dodavatelům IT technologií a IoT zařízení včetně
servisního zázemí.

Sídlo společnosti

Solidus Tech s.r.o.

Na poříčí 595
738 01 Frýdek-Místek
IČ: 29450837
DIČ: CZ29450837

Náš tým

Zdeněk Dybal

Obchod a projektový managment
+420 602 258 954
zdenek.dybal@solidustech.cz

Petr Foltýn

Vývoj a projektový management
+420 739 822 476
petr.foltyn@solidustech.cz

Dušan Stachoň

Telekomunikace a výroba IoT zařízení
+420 777 284 633
dusan.stachon@solidustech.cz

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP podnikání a inovace
pro konkurenceschopnost

INOVACE PORTFOLIA PRODUKTŮ PODPORUJÍCÍCH OPATŘENÍ PROTI ŠÍŘENÍ EPIDEMIÍ; APLIKACE VIII.; REG. Č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024386 je spolufinancován Evropskou unií.
Smyslem předkládaného projektu je erudovaně a s ohledem na možnosti techniky 21. století předcházet zdravotním epidemiím. Řešení je založeno na bázi umělé inteligence. Na projektu budou spolupracovat odborníci z řad IT sféry, a to jak té komerční, tak univerzitní, biomedicíny i medicíny. EVROPSKÁ

Kontaktujte nás

Odesláním formuláře berete na vědomí, že Vaše osobní údaje nejsou ukládání do databáze ani sdíleny s třetími stranami a jsou použity výhradně za účelem komunikace.

Partneři