Telekomunikace

Společnost Solidus Tech s.r.o. využívá v komplexních dodávkách kromě osvědčených technologií také vlastní produkty, které prošly a neustále procházejí vývojem. Více instalcí vlastních řešení znamená pro naši společnost silnější zpětnou vazbu od zákazníků, kterou neváháme implementovat do našich řešení.

Mezi stežejní produkty vlastního vývoje patří dispečerské a svolávací systémy, které zahrnují většinu dnes používaných standardů dispečerské komunikace:

  • Komunikace do pevné privátní a veřejné sítě
  • GSM
  • Vysílačky
  • Komunikace se specializovanými koncovým zařízením – autligyfonní komunikace, interkomy atd.