Smartmetering

Měření spotřeby energií jako je voda, elektrická energie a plyn pomocí tzv. smarmetrů se v dnešní době stává velmi populární. Samotný smartmeterig nachází uplatnění nejen u vodárenských a energetických společností, ale čím dál častěji je vyhledáván i samotnými spotřebiteli, kde krom informací o aktuální spotřebě dostávají informace i o anomáliích jako jsou například protékající toalety, kohoutky případně i o únicích plynu.

Naše smartmetry umí snímat spotřebu energií, které jsou vybaveny rozhraním S0 nebo otevřený kolektor, spínaný kontakt případně časově omezené pulzy. Vodoměrné smartmeter jednotky spolupracovat s vodoměry různých významných výrobců vodoměrů jako je například SENSUS, ITRON, ELSTER a další.

Naše smartmetry se vyznačují dlouhou životností až 8 let v závislosti na způsobu a četnosti pravidelných odečtů.